FAQ

Usein kysytyt kysymykset = FAQ

Tällä sivulla pyrimme vastaamaan Tulevaisuuden sairaala 2030 uudistamisohjelmaa koskeviin kysymyksiin. Olemme jaotelleet kysymykset uudistamisohjelmaan ja hankkeiden eri toteutusmuotoihin liittyviin kysymyksiin.

Uudistamisohjelmaa koskevat kysymykset

Milloin uudistamisohjelman ensimmäisen osahankkeen (lasten ja naisten sairaala) rakentaminen alkaa? Entä milloin hanke valmistuu?

Hankkeen rakentamisen aloittamisen tarkka ajankohta ei ole vielä selvillä. Hankkeen kehitysvaihe kestää alustavasti vuoden 2016 loppuun. Kun olemme varmistaneet, että voimme saavuttaa asetetut tavoitteet, niin tilaaja tekee päätöksen toteutusvaiheen aloittamisesta.

Kehitysvaiheessa täsmennetään rakentamisaikataulu. Rakennustyöt voidaan aloittaa kun olemme saaneet tarvittavat inframuutostyöt tehtyä. Alustava arvio on vuoden 2017 toisella neljänneksellä. Rakennustöiden arvioidaan kestävän noin kaksi vuotta.

Mitä uusi lasten ja naisten sairaala tulee maksamaan?

Kustannukset täsmentyvät kehitysvaiheessa, kun yksityiskohdat sairaalasta tarkentuvat. Suunnitteluvaihe siis määrittelee olennaisella tavalla kustannuksia. Suunnitteluratkaisujen kustannusvaikutuksia arvioi allianssin johtoryhmä.

Tilaajan alustava arvio suunnittelun ja rakentamisen kustannuksista on ollut 70 M€. Allianssin tehtävänä on laatia sitova tavoitekustannus kehitysvaiheen aikana.

Toteutusta tai toteutustapaa koskevat kysymykset

Miksi allianssi?

Allianssilla pyritään vastaamaan rakentamisalan nykyisiin ongelmiin:

  • Perinteisissä toteutusmalleissa yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen on vaihtelevaa
  • Perinteisissä malleissa osapuolten yhteistä osaamista ei pystytä hyödyntämään
  • Jokaisen toimijan erikseen hinnoittelemat riskit nostavat kustannuksia
  • Pelkkä hintakilpailu ei usein tuota loppu-kustannuksiltaan edullisinta ratkaisua
  • Rakennusaikaiset muutokset ja poikkeamat lisäävät vastakkainasettelua
  • Lähtötietojen epävarmuus korostaa ongelmia
  • Osapuolet ovat kyllästyneet laatuongelmiin, kustannusylityksiin ja riitoihin