Keskusleikkausosasto

Yliopistollisen sairaalan keskusleikkausosaston saneeraus tulee olemaan merkittävä hanke. Uudistuksen yhteydessä muutetaan ja kehitetään myös leikkausosastojen toimintamalleja.

Keskusleikkausosaston (KesLe) perusparannushanke on osa Tulevaisuuden sairaala OYS 2030-kokonaissuunnitelmaa. Remonttitarve on kiireellistynyt vaikeiden sisäilmaongelmien ja vanhentuneen LVI-laitekannan vuoksi. KesLen perusparannus liittyy läheisesti leikkausyksiköiden, päivystyksen, teho-osastojen ja lasten- ja naistensairaalan muodostaman ns. kuuman sairaalan suunnitteluun.

KesLen perusparannuksen suunnittelu on edennyt hankesuunnitteluvaiheeseen kevään 2014 aikana. KesLen perusparannus ei ole pelkkä rakennushanke, vaan tavoitteena on ennen kaikkea toiminnan tehokkuuden parantaminen.

Suunnittelu- ja kehitystyötä jatketaan osana Master Plan suunnittelua.