Osahankkeet

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 uudistusohjelman toteutusvaihe sijoittuu vuosille 2015 – 2030. Uudistamisohjelma jakautuu osahankkeisiin, jotka on tarkoitus toteuttaa peräkkäin niin, että sairaalan toiminta häiriytyy mahdollisimman vähän.

Ohjelma on aloitettu välinehuollon ja tarvittavien inframuutosten rakentamisella. Uudesta lasten- ja naisten sairaalasta on tehty rakentamispäätös ja parhaillaan ollaan hankkimassa päätoteuttajia.

Seuraavat osahankkeet voidaan toteuttaa erillisinä projekteina tai suuremmissa projektikokonaisuuksissa huomioiden väistötoiminta:

 • Apteekki (hankesuunnittelu aloitettu)
 • Kehitysvammahuolto (hankesuunnittelu aloitettu)
 • Lasten ja naisten sairaala (toteutusvaihe)
 • Poliklinikat (isommat)
 • Päivystys, tehot ja leikkaussalit (osana ydinsairaalaa)
 • Ravintohuolto (yhteiskeittiön hankevalmistelu Oulun kanssa)
 • Varasto (esiselvitysvaihe)
 • Vuodeosastot (esisuunnittelua tehty)
 • Visala-Oulaskangas

  Väistösuunnitelmat suunnitellaan kun Master Planin päivitystehtävät on toteutettu ja alustava vaiheistus tehty hankekokonaisuuksien priorisoinnin pohjalta.


 • Oulun yliopistollisen sairaalan toiminnot ja tilat uudistuvat vuoteen 2030 mennessä.

  Toteuttamisjärjestys ja aikataulu

  Eri osahankkeiden toteutusta ja aikataulua arvioidaan meneillään olevan Master Planin päivityksen yhteydessä. Aikataulu on suuntaa antava, ja sitä päivitetään ohjelman edistymisen aikana.