Päiväsairaala

Päiväsairaalalla tarkoitetaan yksikköä, jossa potilaalle annetaan ennalta suunniteltu hoito tai tehdään tutkimus niin, ettei hän vietä yötään sairaalassa.

Hoitoprosessi on samantyyppinen kuin päiväkirurgiassa, mutta päiväsairaalassa ei tehdä kirurgisia toimenpiteitä. Tyypillisiä päiväsairaalan toimenpiteitä ovat kardiologiset ja tähystystutkimukset, syöpähoidot sekä muut, eri lääketieteen alojen komplisoidut lääkehoidot.

Päiväsairaalan avaaminen ja tämän tyyppisten hoitojen keskittäminen yhteen yksikköön on sairaalan tuottavuuden, potilasturvallisuuden ja -tyytyväisyyden kannalta katsottuna erittäin kannattavaa. Päiväsairaala voi ottaa hoitaakseen merkittävän määrän potilaita, jotka nykyisin hoidetaan vuodeosastoilla, ja sitä myötä mahdollistaa huomattavan vuodeosastopaikkojen sulkemisen.

Tulevaisuudessa kaikki sairaalan toiminta suuntautuu entistä vahvemmin avohoitoon.