Päivystys

Päivystyksen asiakkaat ovat tyytymättömiä ajoittain toistuviin ruuhkiin ja tilojen rauhattomuuteen.

Päivystys tarjoaa potilaille akuuttihoitoa ja osaston on toimittava tasaisesti ympäri vuorokauden, vaikka meneillään olisi suuria rakennusprojekteja. Päivystyksen nykyiset tilat ovat ahtaat ja riittämättömät eivätkä tue moderneja toimintamalleja. Tarkkailupaikkoja ja tutkimustiloja on liian vähän, mikä aiheuttaa ruuhkia ja rauhattomuutta. Potilasturvallisuuden ja hoidon laadun parantamiseksi sekä toiminnan tehostamiseksi tarvitaan mittavia toimenpiteitä.

Yhteispäivystyksen tilojen ja toimintamallin uudistaminen edellyttää väistötilojen käyttöä tai uudisrakentamista nykyisen päivystyksen läheisyyteen. Eri vaihtoehtojen analyysi on vielä kesken. Uudistamisessa on huomioitava sekä sairaanhoitopiirin sisäiset että ulkoiset tarpeet ja sidosryhmät.

Teho-osastojen ja leikkausosastojen uudistamista tulee tarkastella päivystyksen uudistamisen yhteydessä.