Poliklinikat

Poliklinikat ja toimenpideyksiköt Oulun yliopistollisen sairaalan avohoitoyksiköt vievät merkittävän osan sairaalan pinta-alasta. Tilat ovat vaihtelevassa kunnossa.

Jatkossa poliklinikoita pyritään yhdistämään suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja sijoittamaan sairaalan ulkokehälle, helposti saavutettaville alueille. Tilat pyritään vakioimaan. Avohoidon kehittäminen tarjoaa paljon mahdollisuuksia toimintamallien ja työnjaon uudistamiseen sekä teknologian hyödyntämiseen.

Poliklinikoiden suunnittelu ja uudistaminen tulevat toteutumaan vaiheittain pitkähkön ajanjakson kuluessa. Arvion mukaan tilaa tulisi jatkossa olla hiukan nykyistä enemmän, koska avohoitoa halutaan edelleen systemaattisesti kehittää.