Potilashotelli ja pysäköinti

Pitkällä tähtäyksellä potilashotellin ja päiväsairaalan perustamiseen yhdistettynä muihin avohoitoa tukeviin toimenpiteisiin mahdollistaa Oulun yliopistollisessa sairaalassa noin
20 % sairaansijojen vähentämisen.

Potilashotellilla tarkoitetaan sairaalan välittömässä yhteydessä olevaa hotellia, jonka asiakkaista valtaosa on sairaalan potilaita tai heidän omaisiaan. Nykyisessä mallissa suuri osa näistä potilaista yöpyy sairaalassa eikä omaisille ole tarjota yöpaikkaa. Potilashotellin käyttö hajaantuu useille potilasryhmille.

Potilashotelli tarjoaa potilaille ja omaisille yksityisyyttä, yksilöllisyyttä ja turvallisuutta. Sairaala voi vähentää sairaansijoja ja tehostaa toimintaansa vähentämättä potilastyytyväisyyttä. Hotelli muodostaa saumattoman kokonaisuuden sairaalan toimintojen kanssa ja parantaa Kontinkankaan sairaala-alueen palvelutasoa yleisesti.

Suunnitteilla olevassa mallissa ei hotellissa tarjota sairaanhoidollisia palveluita eikä siellä ole sairaalan henkilökuntaa. Hotelli tulee sijaitsemaan sairaalan välittömässä läheisyydessä, jotta pääsy hoitoihin on vaivatonta ja turvallista, eivätkä välimatkat kasva liian pitkiksi. Hotellin yhteyteen on suunniteltu kattavia ravintola- ja tukipalveluita.

Kastellin uuden koulun liikennejärjestelyjen myötä sairaanhoitopiirin henkilökunnan käyttämät pysäköintialueet Huuhkajanpuistossa ja Rauhanyhdistyksen tontilla jäävät tulevaisuudessa pois käytöstä. Tämän vuoksi tarvitaan uutta paikoitustilaa arviolta 700 henkilöautolle, mikä on järkevää toteuttaa pysäköintitalon muodossa, johon kaavajärjestelyt antavat mahdollisuuden. Tällä paikoitustilalla tultaisiin toimeen useita vuosia eteenpäin.