Teho-osastot

Teho-osasto tarjoaa potilaille akuuttihoitoa.

Osasto pelastaa ihmishenkiä, joten niiden on toimittava tasaisesti ympäri vuorokauden, vaikka meneillään olisikin suuria rakennusprojekteja. Teho-osaston tilat ovat ahtaat ja riittämättömät eivätkä tue moderneja toimintamalleja. Tarkkailupaikkoja ja tutkimustiloja on liian vähän, mikä aiheuttaa ruuhkia ja rauhattomuutta. Potilasturvallisuuden ja hoidon laadun parantamiseksi sekä toiminnan tehostamiseksi tarvitaan mittavia toimenpiteitä. Osahankkeen analysointi ja suunnittelu on kesken