Tuki- ja logistiikkapalvelut

Tukipalvelu- ja logistiikkakeskusta varten tarvitaan uudisrakennus, jonka tulee sijaita liikenteellisesti keskeisellä ja helposti tavoitettavalla paikalla sairaala-alueen reunalla. Mahdollinen paikka on sairaalan eteläpuolella uuden, rakennettavan tieyhteyden läheisyydessä.

Sairaanhoitopiirin ravinto-, laitos-, väline- ja lääkehuolto sekä varasto-, kuljetus-, hankinta- ja tekniikan palvelut sijaitsevat tällä hetkellä sairaalan pohjoispäässä, ahtaissa ja epäkäytännöllisissä tiloissa. Tieyhteydet alueelle ovat ahtaat ja mutkikkaat, eivätkä käytettävissä olevat tilat mahdollista automaatiotekniikan hyödyntämistä kuljetus- ja varastopalveluissa. Keskus tulee suunnitella siten, että se mahdollistaa sujuvan, sairaalan sisäisen kuljetus- ja varastojärjestelmän, automaation täysimittaisen hyödyntämisen ja uuden teknologian käytön. Näin aikaansaatava toiminnan tehostuminen vähentää työpanoksia ja toimintakuluja paitsi sairaanhoitopiirissä myös alueen kunnissa.

  • Välinehuollon väistörakennus on valmistunut vuonna 2017. Uudet tilat ja laitteet on otettu tuotannolliseen käyttöön vuoden 2017 alussa.

  • Lääkehuollon osalta on uuden apteekin hankesuunnittelu käynnistetty.

  • Ruokahuollon osalta selvitetään mahdollisuutta rakentaa yhteiskeittiö Oulun kaupungin kanssa.

  • Varastotoiminnan ja keittiöterminaalin (ruoan vastaanotto) sekä jäteaseman esisuunnittelu on meneillään.

    Sairaanhoitopiiri on neuvotellut tukipalveluiden järjestämisestä yhteistyössä Oulun ja eräiden muiden lähikuntien kanssa. Yhteistyön toteutuessa toiminnot voidaan järjestää kustannustehokkaasti. Uusi logistiikkakeskus voidaan myös rahoittaa perinteisestä poikkeavalla tavalla, yhdessä muiden palveluita käyttävien tahojen kanssa.

  • Terveet tukipalvelut