Vuodeosastojen uudistus

Vakiovuodeosaston rakenne mahdollistaa hoito- ja tukipalveluhenkilökunnan sujuvan ja turvallisen yhteistyön erottamalla potilaiden, henkilökunnan ja materiaalikuljetusten käyttämät reitit toisistaan.

Sairaalan aikuisille tarkoitettua 35 vuodeosastoa (480 sairaansijaa) sijaitsevat neljässä potilastornissa. Nykymuodossaan vuodeosastoilla on merkittäviä toiminnallisia puutteita, jotka alentavat potilasturvallisuutta ja altistavat sekä potilaat että henkilökunnan erilaisille terveysriskeille. Tilat ovat osin epäviihtyisiä, eikä niissä ole riittävästi tilaa esimerkiksi opiskelijoiden ja omaisten tarpeille.

Uusi vakiovuodeosasto muodostetaan yhdistämällä kaksi samassa kerroksessa olevaa vuodeosastoa toisiinsa. Potilashuoneet ovat pääsääntöisesti 1 - 2 hengen huoneita. Erillishuoneita lukuun ottamatta tiloja käytetään joustavan yhteiskäyttöisesti ja jokaisella osastolla hoidetaan usean erikoisalan potilaita.

Vakioinnista huolimatta tilat suunnitellaan joustamaan osastojen nykyhetken ja myös tulevaisuuden muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Tämä saadaan aikaan laajentamalla nykyistä potilasaulaa, rakentamalla uusia hissejä, ottamalla käyttöön vihivaunujärjestelmä ja varaamalla riittävästi tilaa eri toiminnoille.